Coaching bij rouw

Coaching bij rouw richt zich in de eerste instantie niet op mensen die te maken hebben met gecompliceerde rouw. Daarvoor is een reguliere behandeling beter op haar plaats. De huisarts kan bepalen of iemand professionele hulp nodig heeft.

Bij mij als seniorencoach zal het voornamelijk gaan om hulp te bieden aan mensen die er alleen voor staan of aan diegene die behoefte hebben aan extra ondersteuning.

Mijn hulp is er op gericht de nabestaande meer inzicht te geven in het rouwproces, te helpen met praktische zaken en handvatten bieden het leven weer op de rit te krijgen.


In Nederland bestaan veel organisaties die informatie en advies geven over rouw en rouwbegeleiding.

Het landelijk steunpunt rouw(LSR)

033 - 461 68 86

www.landelijksteunpuntrouw.nl

info@landelijksteunpuntrouw.nl


Op deze rouwverwerkingsstartpagina staan veel links naar andere websites. Deze websites gaan over alles wat met rouwverwerking te maken heeft.

http://rouwverwerking.startpagina.nl

Andere websites:


Boeken over rouw:

  • ALS OUDERDOM PIJN DOET

Auteur: Marinus van den Berg

Uitgever: Ten Have

Jaar: 2006

Oud worden is mooi, maar oud zijn valt niet altijd mee. Dit boek gaat het over die ervaringen die pijn doen in het leven van ouderwordende mensen. Als je in een verpleeghuis moet wonen, als je iemand verliest aan wie je gehecht was, als je lichamelijke of geestelijke gezondheid achteruit gaat en je afhankelijk wordt, valt oud zijn niet mee. Ook familieleden, vrienden en bekenden en mensen die werken in de zorg worden geconfronteerd met dit moeizaam ouder worden. In dit boek brengt Marinus van den Berg dergelijke ervaringen onder woorden en maakt hij duidelijk hoe belangrijk het is dat mensen oog hebben voor de wereld van verlies en de wereld van de ouderdom die pijn doet.


  • HET LEVEN GAAT VERDER, ZEGGEN ZE - LOTGENOTEN IN ROUW ONTMOETEN ELKAAR

Auteur: Arthur Polspoel, Monique Dujardin en Kathleen Roskams

Uitgever: Ten Have

Jaar: 2006

‘Het leven gaat verder’ is vaak de laatste zin van een gesprek met iemand die een geliefde heeft verloren. Niet kwaad bedoeld, maar wel pijnlijk als je verdrinkt in verdriet. Na de dood van een dierbare staat de wereld stil. Niemand lijkt dat écht te kunnen begrijpen -behalve lotgenoten misschien. Dit boek toont hoe rouwgroepen troost en hoop kunnen bieden. Wat is rouwen precies? Hoe werkt een rouwgroep? Hoe kan ik een dergelijke groep vinden? De auteurs beschrijven helder de doelstellingen, werking en effecten van lotgenotengroepen voor rouwenden. Daarnaast vormen de vele aangrijpende getuigenissen en brieven van betrokkenen een bron waaruit zowel nabestaanden als hulpverleners moed en inspiratie kunnen putten.


  • HELPEN BIJ VERLIES EN VERDRIET

Auteur: Manu Keirse

Uitgever: Lannoo

Jaar: 2017


VINGERAFDRUK VAN VERDRIET

Auteur: Manu Keirse

Uitgever: Lannoo

Jaar: 2012


ROUWTIJD, SAMEN ROUWEN IS MINDER RAUW

Auteur: Bright Elephant

Uitgever: E-Book

Jaar: 2019


Terug naar het hoofdmenu

Die hand op uw schouder